Đang xem Những chia sẻ của JV về lần trở lại bất ngờ cùng dự án phim đầu tay

Những chia sẻ của JV về lần trở lại bất ngờ cùng dự án phim đầu tay

Trong dự án phim lần này, JV đã tự mình đảm nhiệm hầu hết các vai trò: Biên kịch, đạo diễn cho đến sản xuất kiêm vai chính
Có thể bạn quan tâm