Đang xem Những đứa lười thường rất thông minh

Những đứa lười thường rất thông minh

Thư giãn
Thor / Theo Tri Thức Trẻ
Lười nhưng phải có não thì mới tồn tại được.
Có thể bạn quan tâm