‘Nó bê đê thì sao? Nó bê đê mà nuôi được mẹ nó!’

Câu chuyện của Hồng Phúc và Đức Toàn không phải điển hình trong những tâm tư man mác ngày Tết của người LGBT, nó như chút nắng bừng lên sau ngày sương mờ.
Có thể bạn quan tâm