Đang xem Nữ giúp việc 2 lần nhổ nước bọt vào miệng bé trai ở Hải Phòng nói "dạy bé trai phun mưa"

Nữ giúp việc 2 lần nhổ nước bọt vào miệng bé trai ở Hải Phòng nói "dạy bé trai phun mưa"

Ban đầu, khi được hỏi về hành động nhổ nước bọt vào miệng bé trai, nữ giúp việc còn phủ nhận và nói "sẵn sàng nghỉ làm".
Có thể bạn quan tâm