Ơn giời: Teaser Trúc Anh

Tập 8 "Ơn giời, cậu đây rồi!" mùa 6 có sự tham gia của Đông Nhi, Hoàng Mập, Thùy Anh, Trúc Anh.
Có thể bạn quan tâm