Phần đỉnh tháp Nhà thờ bị đổ do đám cháy quá lớn

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.
Có thể bạn quan tâm