Phần nói tiếng Việt chèn tiếng Anh gây choáng của Giang Coco

Đời Sống
TAD / Theo YouTube
Cô gái Giang Coco lại thể hiện ra những nét cá tính khá mạnh, đi cùng với phần bắn tiếng Việt pha tiếng Anh ở mức cao độ.
Có thể bạn quan tâm