Đang xem Phản ứng thế nào khi người yêu trả lời tin nhắn phũ?

Phản ứng thế nào khi người yêu trả lời tin nhắn phũ?

Nhắn một đoạn dài cả trang giấy đầy tình cảm, rồi bị rep 1 chữ "ừm". BẠN PHẢN ỨNG THẾ NÀO?
Có thể bạn quan tâm