Đang xem Phùng Thiệu Phong yêu cầu 'hòa ly' với Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện

Phùng Thiệu Phong yêu cầu 'hòa ly' với Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện

Không muốn vợ con phải chịu tội cùng, Cố Đình Diệp muốn Minh Lan chấp nhận hòa ly ngay trong ngục tối.
Có thể bạn quan tâm