Đang xem Ra mà xem Quang Đại khẩu chiến với anti-fan: "Anh học Luật đấy nên anh cũng thách em đi kiện đấy. Lêu Lêu"

Ra mà xem Quang Đại khẩu chiến với anti-fan: "Anh học Luật đấy nên anh cũng thách em đi kiện đấy. Lêu Lêu"

Video News
Mutex / Theo Tổng hợp
Đăng hình anti-fan chửi lên Instagram, Quang Đại bị người này lôi Luật ra nói và "chú" Đại đã chứng minh mình chẳng phải dạng vừa khi cũng dùng Luật để đối đáp lại.
Có thể bạn quan tâm