Đang xem Robot tuần tra an ninh "tự tử" tại đài phun nước công cộng, có lẽ vì công việc "quá áp lực"?

Robot tuần tra an ninh "tự tử" tại đài phun nước công cộng, có lẽ vì công việc "quá áp lực"?

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/8cq199h_CBs?fbclid=IwAR2wo6DNtFmT7LoOJPdfNpXckQLnhDdcXSx1yfwTmzXaoRyv771Z_8r3jBs
Một sự kiện vô cùng hy hữu đã diễn ra khi một con robot tuần tra an ninh tự hành đã lao mình xuống đài phun nước công cộng để "tự tử".
Có thể bạn quan tâm