ROG Phone tự sạc chính mình?

Chiếc smartphone đầu tiên của thế giới phá vỡ định luật vật lý?
Có thể bạn quan tâm