Đang xem Rosé và Jennie quẩy sương sương ở Coachella. Nguồn: Instagram.

Rosé và Jennie quẩy sương sương ở Coachella. Nguồn: Instagram.

Rosé và Jennie quẩy sương sương ở Coachella. Nguồn: Instagram.
Có thể bạn quan tâm