Đang xem Running Man: Kim Jong Kook tiết lộ lý do không chia sẻ giải thưởng với Song Ji Hyo

Running Man: Kim Jong Kook tiết lộ lý do không chia sẻ giải thưởng với Song Ji Hyo

Kim Jong Kook & Song Ji Hyo đều chọn độc chiếm giải thưởng.
Có thể bạn quan tâm