Đang xem Running Man: Thử thách tiết học Đạo đức

Running Man: Thử thách tiết học Đạo đức

Cả hai đội sẽ tham gia vào thử thách ghi tên học sinh làm ồn bằng cách viết tên đội đối phương lên bảng và giữ tên đó trong vòng 3 giây, nếu đội đối phương không chạy lên xóa bảng kịp thời thì thành viên bị viết tên sẽ bị loại.
Có thể bạn quan tâm