Đang xem Sân khấu trình diễn "DDU-DU DDU-DU" và "Forever Young" - BlackPink (Grammy Artist Showcase)

Sân khấu trình diễn "DDU-DU DDU-DU" và "Forever Young" - BlackPink (Grammy Artist Showcase)

Sân khấu trình diễn "DDU-DU DDU-DU" và "Forever Young" của BlackPink tại Grammy Artist Showcase
Có thể bạn quan tâm