Đang xem Sống sót sau khi lọt thỏm giữa xoáy nước sâu 60m, chú vịt nhỏ bỗng trở thành tâm điểm internet

Sống sót sau khi lọt thỏm giữa xoáy nước sâu 60m, chú vịt nhỏ bỗng trở thành tâm điểm internet

Chú vịt sống sót một cách kỳ lạ và khó tin.
Có thể bạn quan tâm