Đang xem Sông Tô Lịch trong veo, hết mùi hôi thối

Sông Tô Lịch trong veo, hết mùi hôi thối

Sông Tô Lịch đã trong, xanh và hết mùi hôi thối sau 2 ngày bổ cập nước từ Hồ Tây. Giải pháp này cũng đang được Công ty TNHH TMV Thoát nước Hà Nội trình UBND TP Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm