Đang xem Sự thật về "túi tự hủy sinh học": Chôn 3 năm, vẫn... như mới

Sự thật về "túi tự hủy sinh học": Chôn 3 năm, vẫn... như mới

Video News
Mutex / Theo Helino
Rác thì vẫn là rác thôi. Nếu nghĩ rằng bạn đang sử dụng túi tự hủy sinh học rồi vô tư xả rác, bạn đã sai hoàn toàn rồi.
Có thể bạn quan tâm