Đang xem Super Mario World 1-1 được tái tạo hoàn hảo trên... quyển vở

Super Mario World 1-1 được tái tạo hoàn hảo trên... quyển vở

Nghệ sĩ Nhật đã "hoạt hình hóa" Mario một cách hoàn hảo, chạy nhảy, ăn nấm và dẫm toét kẻ thù như trong game Super Mario Bros chơi trên NES.
Có thể bạn quan tâm