Tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm mốc 10 tỷ USD

Với tài sản định giá ở mức trên, ông Phạm Nhật Vượng đang là tỷ phú giàu thứ 239 thế giới và nhiều khả năng sẽ trở thành tỷ phú Việt Nam đầu tiên có tài sản định giá bởi Forbes chạm mốc 8 tỷ USD.
Có thể bạn quan tâm