Đang xem Tại sao một số loài chim lại không biết bay?

Tại sao một số loài chim lại không biết bay?

Lý do tồn tại của chúng là gì? Tại sao lại tiến hóa theo hướng kỳ cục như vậy nhỉ?
Có thể bạn quan tâm