Đang xem Thắng quà iPhone XS, bị bảo vệ bắt ra ngoài

Thắng quà iPhone XS, bị bảo vệ bắt ra ngoài

Will Leinart - chủ kênh YouTube joystick - thắng được phần quà giá trị là iPhone XS ở máy chơi game nhưng lại bị bảo vệ không cho nhận về.
Có thể bạn quan tâm