Đang xem Thanh niên Việt kiều đến tận nơi xin lỗi 2 nhân viên bảo vệ: "Con không khinh mấy chú, con cũng tự làm đủ nghề mới có tiền"

Thanh niên Việt kiều đến tận nơi xin lỗi 2 nhân viên bảo vệ: "Con không khinh mấy chú, con cũng tự làm đủ nghề mới có tiền"

Video News
Mutex / Theo Helino
Tiếp thu ý kiến của mọi người, thanh niên Việt Kiều đã có trực tiếp giải thích và xin lỗi bác bảo vệ vì những hành vi của mình.
Có thể bạn quan tâm