Đang xem Thấy 'xác' trôi nổi trên sông, người dân gọi báo cảnh sát nhưng khi tới nơi ai cũng 'chạy mất dép'

Thấy 'xác' trôi nổi trên sông, người dân gọi báo cảnh sát nhưng khi tới nơi ai cũng 'chạy mất dép'

Tất cả khi đến gần đều bị đứng hình mất 5 giây!
Có thể bạn quan tâm