Đang xem Thẻ bài Pokemon hiếm nhất thế giới giá 60 000 USD đã bị đánh cắp

Thẻ bài Pokemon hiếm nhất thế giới giá 60 000 USD đã bị đánh cắp

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/lCJPe7431LI?fbclid=IwAR3y_GjE05viVM_Nbv5eF0w_KfZuVKYOy0BmGWOJYM8P2fHpld2_yKc2VBc
Nó là một trong những thẻ Pokemon hiếm nhất từng tồn tại.
Có thể bạn quan tâm