Theo chân đội bắt chó thả rông ở Hà Nội

Video News
Mutex / Theo Helino
Từ hơn 5h30, gần chục thành viên đội săn bắt chó thả rông phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) lên đường với vợt lưới, lồng nhốt chó.
Có thể bạn quan tâm