Đang xem Thiên Từ được mẹ dạy ngoại ngữ từ khi 2 tuổi.

Thiên Từ được mẹ dạy ngoại ngữ từ khi 2 tuổi.

Đời Sống
Thuỷ Tiên / Theo Thuỷ Tiên
Dù mới 2 tuổi nhưng con trai Đan Trường đã được mẹ đầu tư học 4 ngoại ngữ
Có thể bạn quan tâm