Thủ tướng yêu cầu hủy quy định 'gắn mào' cho taxi công nghệ

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/2uYEFdhadwk?fbclid=IwAR3eXLhnPvqWvXclR9YQoaX7nVGjatlOCR5l3qfTJZpDVUq-gH_m5GzzuU4
Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các loại xe công nghệ một cách hợp lý và hiệu quả hơn.
Có thể bạn quan tâm