Đang xem Thước phim đầu tiên về loài cá voi "huyền thoại" của khoa học

Thước phim đầu tiên về loài cá voi "huyền thoại" của khoa học

Đây là loài cá voi thuộc dạng cực hiếm, gần như chưa từng xuất hiện.
Có thể bạn quan tâm