Đang xem TinyPC - giờ đã có thêm 5 app

TinyPC - giờ đã có thêm 5 app

I added 4 new applictations to my TinyPC! Code and models for the 3D printed parts are available at https://github.com/PaulKlinger/tinypc
Có thể bạn quan tâm