Trailer 51 (Vùng Đất Bí Ẩn)

Để giải quyết những thắc mắc từ phía người dân, một nhóm gồm 4 người được cho phép vào khu vực 51 để tìm hiểu xem có những thứ gì trong đó. Tuy nhiên không may những “cư dân” của khu vực này bất ngờ phàn ứng tìm cách thoát ra khỏi khu vực này.
Có thể bạn quan tâm