Trailer Frozen 2 (Nữ Hoàng Băng Giá 2)

Lần này nữ hoàng Elsa sẽ phải đi tìm vùng đất trong cổ tích để có câu trả lời về quá khứ của mình.
Có thể bạn quan tâm