Đang xem Trailer Independence Day (Ngày Độc Lập)

Trailer Independence Day (Ngày Độc Lập)

Lúc này người ngoài hành tinh đã đến trái đất và mục tiêu của họ là để chiếm lấy tài nguyên và phá huỷ. Chiến đấu bằng công nghệ cao, sử dụng vũ khí tốt nhất của con người là cách duy nhất để tồn tại. Vũ khí hạt nhân tại khu vực 51 đã được triển khai để đối đầu với những phi thuyền khổng lồ từ ngoài hành tinh.
Có thể bạn quan tâm