Đang xem Trailer "Sorikkun" (CA NƯƠNG)

Trailer "Sorikkun" (CA NƯƠNG)

Pansori là một loại hình âm nhạc diễn xướng truyền thống rất thịnh hành của Triều Tiên xưa, được biểu diễn với một ca nương gọi là “sorikkun” và một kép trống. Dưới thời vua Yeong Jo, Hak Kyu (Lee Bong Geun) là một sorikkun tài năng dành nhiều năm tìm kiếm người vợ của mình. Ông cùng một nhóm người lập thành một ban nhạc và đi lưu diễn khắp đất nước. Những bài hát của Hak Kyu sẽ khiến khán giả phải khóc, phải cười, phải rung động, và âm nhạc của ông bắt đầu tạo nên những thay đổi không tâm thức nhiều người dân Joseon.
Có thể bạn quan tâm