TRÍ THỨC TRẺ

Đời sống xã hội
Genk / Theo Genk
Trong khi bạn hai tay chưa chắc đã giải được khối rubik thì con robot này làm được chỉ với một tay
Có thể bạn quan tâm