Đang xem Trời sinh một cặp: Bản mash-up của Đồng Ánh Quỳnh và Văn Mai Hương

Trời sinh một cặp: Bản mash-up của Đồng Ánh Quỳnh và Văn Mai Hương

Phần thi của Đồng Ánh Quỳnh trong tập 7 "Trời sinh một cặp" mùa 3.
Có thể bạn quan tâm