Đang xem Trời sinh một cặp: Bản mash-up của Yaya Trương Nhi - Đinh Hương

Trời sinh một cặp: Bản mash-up của Yaya Trương Nhi - Đinh Hương

Phần thi của Yaya Trương Nhi trong tập 7 "Trời sinh một cặp" mùa 3.
Có thể bạn quan tâm