Đang xem Trong gia đình, vợ có nên làm "chị đại"?

Trong gia đình, vợ có nên làm "chị đại"?

Các bạn nghĩ phụ nữ nên chủ động hay bị động so với chồng mình?
Có thể bạn quan tâm