Trung Quốc không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Video News
Uchiha Quỳnh / Theo Tri thức trẻ
Dù vẫn tăng lượng mua trái phiếu Kho bạc Mỹ, Trung Quốc không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.
Có thể bạn quan tâm