Trung Quốc không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Dù vẫn tăng lượng mua trái phiếu Kho bạc Mỹ, Trung Quốc không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.
Có thể bạn quan tâm