Trung Quốc tăng thuế đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/XHrpxl-FCa8?fbclid=IwAR0caupTUnr1O3YhINYDRiA8-M5HrV0xDIFvPOTuM1_CnddAl0RkGccJV90
Đây được cho là động thái đáp trả việc Mỹ tăng 10% thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Có thể bạn quan tâm