Đang xem Trước khi qua đời, Sulli từng thừa nhận "sống 2 mặt": Giả vờ vui vẻ để che đậy cuộc sống trống rỗng.

Trước khi qua đời, Sulli từng thừa nhận "sống 2 mặt": Giả vờ vui vẻ để che đậy cuộc sống trống rỗng.

Video News
Phạm Lâm Chi / Theo Nhịp sống Việt
Sulli từng thừa nhận "sống 2 mặt": Giả vờ vui vẻ để che đậy cuộc sống tẻ nhạt.
Có thể bạn quan tâm