Đang xem Trương Dư Hi và Trương Hinh Dư thể hiện ca khúc "Trò chơi tàn bạo"

Trương Dư Hi và Trương Hinh Dư thể hiện ca khúc "Trò chơi tàn bạo"

Cả hai đã có những giây phút cháy hết mình với sân khấu.
Có thể bạn quan tâm