Đang xem Tự tin đi thi chui hoa hậu, phần trình diễn đầu tiên của Lê Âu Ngân Anh lại bị chê tơi tả thế này

Tự tin đi thi chui hoa hậu, phần trình diễn đầu tiên của Lê Âu Ngân Anh lại bị chê tơi tả thế này

Video News
Mutex / Theo Tổng hợp
Rất nhiều lời nhận xét thiếu tích cực cho phần thi đầu tiên của Ngân Anh đã xuất hiện.
Có thể bạn quan tâm