Đang xem Từng ngày đánh mất tương lai vào 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Từng ngày đánh mất tương lai vào 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Đời sống xã hội
VTC14 / Theo VTC News
Không những mất gia đình, thời gian, công sức, tiền bạc..., những người theo tà đạo còn đang từng ngày đánh mất tương lai của mình vào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.
Có thể bạn quan tâm