VCCorp không bán dữ liệu người dùng, nội dung là "Vua trên Lotus"

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/Pt1pPu30Xeo?fbclid=IwAR0UJcXjIaLlrmiLbgNXZt6KfrR53Q8Bh23VkbGlg0cUbHHe538T1S6Tar0
Bị lộ thông tin cá nhân, quá nhiều quảng cáo rác... là những bất tiện ở các mạng xã hội mà chúng ta đang sử dụng. Nhưng với Lotus thì sẽ hoàn toàn khác.
Có thể bạn quan tâm