Đang xem Vietnam's Next Top Model: Cao Thiên Trang kéo team Sang ra về vì Kikki bị loại vô lí

Vietnam's Next Top Model: Cao Thiên Trang kéo team Sang ra về vì Kikki bị loại vô lí

Tập 8 "Vietnam's Next Top Model - All Stars".
Có thể bạn quan tâm