Đang xem Vietnam's Next Top Model: Nguyễn Hợp tiếp tục mâu thuẫn với Hương Ly khi trở thành thủ lĩnh

Vietnam's Next Top Model: Nguyễn Hợp tiếp tục mâu thuẫn với Hương Ly khi trở thành thủ lĩnh

Nguyễn Hợp tiếp tục mâu thuẫn với Hương Ly khi trở thành thủ lĩnh trong tập 2 "Vietnam's Next Top Model 2015".
Có thể bạn quan tâm