Đang xem Vietnam's Next Top Model: Phần casting của Hoàng Hạnh

Vietnam's Next Top Model: Phần casting của Hoàng Hạnh

Người đẹp bị giám khảo Nam Trung hỏi có thi nhầm cuộc thi không?
Có thể bạn quan tâm