VinFast sẵn sàng thách thức Ford, Honda và Toyota

Theo đó, VinFast hiện đã rất sẵn sàng cho cuộc đua.
Có thể bạn quan tâm